KRAJEŃSKI OŚRODEK KULTURY

Fotorelacja z wystawy pt.: "CIAŁEM I DUSZĄ" autorstwa Piotra Sonnewnd, która odbyła się 19 września 2014r. w Krajeńskim Ośrodku Kultury.

Organizatorzy: Fundacja Łazienna
Współorganizacja: KOK
.....

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH NA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE PROWADZONE W KRAJEŃSKIM OŚRODKU KULTURY.


AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA: https://www.facebook.com/246687522067945/photos/a.247063095363721.58743.246687522067945/701467046589988/?type=1&theater

ZAJECIA TANECZNE HIP-HOP: https://www.facebook.com/246687522067945/photos/a.247063095363721.58743.246687522067945/701467279923298/?type=1&theater

ZAJĘCIA MUZYCZNE: https://www.facebook.com/246687522067945/photos/a.247063095363721.58743.246687522067945/701467379923288/?type=1&theater


MAKRAMA: https://www.facebook.com/246687522067945/photos/a.247063095363721.58743.246687522067945/704298129640213/?type=1&theaterREGULAMIN ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH                                 
W KRAJEŃSKIM OŚRODKU KULTURY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 
 
I ZASADY OGÓLNE
 

 1. Uczestnikami zajęć artystycznych mogą zostać dzieci od 4 lat z podziałem na odpowiednie grupy wiekowe, oraz stopień zaawansowania.
 
 Zajęcia artystyczne:
 
PRACOWNIA TANECZNA:
 • Taneczna Akademia Przedszkolaka
 • Mażoretki - Oleńki
 • Mix Dance
 • Hip - Hop
 • Taniec Solo Latino i Towarzyski w parach
 
     PRACOWNIA MUZYCZNA:
·         Gitara klasyczna
·         Gitara elektryczna
·         Akordeon
·         Fortepian
·         Perkusja
·         Studio wokalne
 
      PRACOWNIA PLASTYCZNA
·         Rękodzieło (makrama, bibuła)
 
Zajęcia artystyczne organizowane przez Krajeński Ośrodek Kultury, maja charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.
 
 
 1. Każdy uczestnik (dziecko), zajęć artystycznych organizowanych przez KOK rozpoczyna zajęcia po wypełnieniu i podpisaniu KARTY ZGŁOSZENIA  przez rodzica lub opiekuna prawnego, dostępnej u instruktora zajęć i sekretariacie Krajeńskiego Ośrodka Kultury.
 2. Uczestnik, który deklaruje udział w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Każdy uczestnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę na zajęciach. Wszelkie problemy należy zgłaszać instruktorowi lub dyrektorowi KOK.
 
 
II PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH
 
 1. W zajęciach artystycznych mogą brać udział tylko dzieci po uprzednim wypełnieniu i podpisaniu przez rodzica lub opiekuna prawnego KARTY ZGŁOSZENIA, którą należy oddać instruktorowi lub złożyć w sekretariacie KOK.
 2. Uczestnik zajęć artystycznych zobowiązuje się :
  • Godnie reprezentować Krajeński Ośrodek Kultury w trakcie zajęć, występów, pokazów i wyjazdów
  • Przed w trakcie, jak i po zajęciach pomagać instruktorowi podczas rozstawiania i składania niezbędnego sprzętu do prowadzenia zajęć
  • Wykonywać tylko i wyłącznie polecenia instruktora prowadzącego zajęcia
  • Utrzymywać ład i porządek podczas prowadzonych zajęć
  • Być sumiennym i zdyscyplinowanym
  • W trakcie zajęć skupiać się na wykonywanych czynnościach
  • Wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać instruktorowi
 
 1. Podstawą do korzystania z zajęć artystycznych w KOK, jest regularna oraz punktualna obecność na zajęciach, a także zaangażowanie podczas zajęć.
 
III PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW/ OPIEKUNÓW UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH
 
 1. Rodzic/ opiekun uczestnika zajęć jest zobowiązany do doprowadzenia i odprowadzenia dzieci do i z KOK do domu.
 2. Rodzice/ opiekunowie zobowiązują się powiadomić instruktora prowadzącego  zajęcia o każdej nieobecności dziecka na zajęciach.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić, pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej instruktora prowadzącego lub sekretariat KOK. 
 4. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu instruktora, zarówno w obecności dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do instruktora prowadzącego lub do dyrektora KOK.
 
 
 
IV RODZAJE KAR DYSCYPLINARNYCH
 
 1. Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec uczestnika zajęć artystycznych są: upomnienie, nagana, kara odsunięcia uczestnika od zajęć.                
 2. W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej, na wniosek instruktora prowadzącego lub rodzica/opiekuna można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach uczestnika zajęć artystycznych, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.
 
 
     V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 1. Wypadek losowy i siła wyższa mogą prowadzić do odwołania zajęć o czym rodzic/opiekun prawny zostanie powiadomiony sms-em i/lub drogą mailową, najpóźniej na 6 godzin przed planowanym rozpoczęciem zajęć.
 2. Krajeński Ośrodek Kultury zastrzega sobie zmiany w regulaminie z uprzedzeniem rodziców/opiekunów, uczestników.
 3. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszenie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do usunięcia z zajęć artystycznych.
 4. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin rozstrzyga instruktor prowadzący zajęcia lub dyrektor KOK.


.....

16 września w Krajeńskim Ośrodku Kultury odbyła się wystawa prac plastycznych - wykonanych w roku 2013/2014 przez zespoły plastyczne Krajeńskiego Ośrodka Kultury i pożegnanie Pana Ryszarda Pełko - instruktora plastyki odchodzącego na emeryturę. Na wystawie zostały wystawione prace wszystkich grup malarskich działających w KOK (grupa początkująca, grupa zaawansowama, klub dorosłych oraz grupa WTZ). Uczestnicy otrzymali od intruktora plastyki Pana Ryszarda Pełko dyplomy uznania oraz czekał na nich skromny bufet w postaci słodkości i kawy. W związku z odejściem na emeryturę Pan Ryszard otrzymał wiele upominków i życzń od swoich podopiecznych. Zyczenia również złożył Pan Stefan Kitela-Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Krajence Panem Piotrem Jończykiem. Wystawę można oglądać do 29 września na sali widowiskowej KOK.
.....

Polowa msza święta dziękczynna, pod przewodnictwem proboszcza parafii św. Anny w Krajence ks. Grzegorza Fabiszaka rozpoczęła Dożynki 2014, które w sobotę 6 września br. odbyły się w Śmiardowie Krajeńskim. Tegoroczne zorganizowały Rada Sołecka ze Śmiardowa Kraj. z sołtysem Małgorzatą Świtałą i mieszkańcami, Urząd Gminy i Miasto Krajenka, parafia św. Anny w Krajence oraz Krajeński Ośrodek Kultury.
Po modlitwie, w intencji rolników i wszystkich mieszkańców gminy, z Placu 500-lecia wyruszył kolorowy korowód dożynkowy, który poprowadziły dziewczęta z zespołów tanecznych „Oleńki” i „Mini Oleńki”, by po przejściu tzw. podkówki, powrócić na miejsce, gdzie odbywały się główne uroczystości. Ich gospodarzami byli starostowie: Ewa Owczarek i Jerzy Michałek, którzy jak każe zwyczaj, przekazali burmistrzowi gminy i miasta Stefanowi Kiteli bochen chleba, wypieczony z mąki tegorocznych zbóż. Tradycyjnie też wszyscy przełamali się dożynkowym chlebem. Nie mogło tez zabraknąć części artystycznej, którą wypełniły występy orkiestry dętej OSP Krajenka, z mażoretkami „Oleńki” i „Mini Oleńki”, zespołu „Dzwon” z Podróżnej, kapeli „Mysomtacy” oraz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krajence.
Tym niemniej najbardziej oczekiwano na konkurs wieńców. Jak co roku, każde sołectwo wyplatało dożynkowy symbol licząc, że to właśnie ich dzieło będzie najpiękniejsze. Trzeba powiedzieć, że wszystkie były piękne, ale skoro był to konkurs, należało ustalić kolejność i wyłonić najlepszy. Ostatecznie jury, w skład którego weszli sołtysi z gminy zdecydowało, że najpiękniejszy wieniec zrobili mieszkańcy Paruszki, którzy tym samym obronili tytuł z ubiegłego roku. Drugie miejsce zdobył Tarnówczyn, a trzecie – Podróżna.
Do następnej konkurencji przystąpili VIP-y, z burmistrzem Krajenki Stefanem Kitelą na czele, który w rywalizacji w polo (choć bez koni) pokonał najwięcej bramek. Natomiast chwilę potem doszło do oczekiwanego „finału finałów” czyli ostatecznej V tury Turnieju o Topór Danaborskiego. Po czterech turniejach, które w lipcu rozegrały się w Paruszce, Podróżnej, Skórce i w Augustowie prowadził Czajcze-Leśnik, przed Pogórzem i Podróżną. Po finałowych konkurencjach ostatecznie w rywalizacji zwyciężyło Pogórze, zdobywając voucher na 1000 zł i dyskotekową zabawę w dowolnym terminie. Drugie miejsce, voucher za 800 zł i spływ kajakowy przypadło dla zespołu Czajcze-Leśnik, a trzecie dla Skórki, która wzbogaciła się o 500 zł na zakupy i zestaw sprzętu agd.
Dożynki Gminno-Parafialne w Śmiardowie Krajeńskim, przy przepięknej, słonecznej, letniej aurze udały się znakomicie i przeszły do historii. Ostatnim akordem imprezy był kabaret Marka Mality i późniejsza zabawa ludowa, którą poprowadzili zespół Voice i DJ ZIZI.

Fotorelacja z tegorocznych Dożynek na naszym Facebooku: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.702973073106052.1073741911.246687522067945&type=3


(inf. Urząd Gminy i Miasta Krajenka/red.)
.....

Zmagania mieszkańców krajeńskich wsi nadal trwają. Tym razem drużyny zmagały się w Podróżnej, gdzie między konkurencjami na scenie wystąpił Zespół Ludowy Dzwon oraz Kapela Mysomtacy.

Uczestnicy wykazali się swoimi umiejętnościami w slalomie z mini piłką oraz w pozycji raka, rzutem woreczkiem do wiadra oraz w drużynowym biegu „skoczków”.
Po dwóch Turniejach na pierwszym miejscu jest Sołectwo wsi  Czajcze-Leśnik (25pkt.), tuż za nimi Podróżna (21pkt.), Wąsoszki (19pkt.), Pogórze (17pkt.), Dolnik (16pkt.), Skórka (12pkt.) i jako ostatnia Paruszka (7pkt.).

Na zakończenie mieszkańcy wsi Podróżna mogli pobawić się na zabawie wiejskiej, która trwała do godziny nocnych.
.....

Kolejna fotorelacja z Pikniku Rodzinnego, który odbył się 12 lipca w Podróżnej.Projket współfinansopwany przez Urząd Gminy i Miasta Krajenka.
.....

W sobotnie popołudnie dzieci i dorośli spotkali się na Piknku Rodzinnym zorganizowanym w Paruszce. Na ten dzień zostały zroganizowane konkursy i zabawy dla dzieci. Dzieci mogły spróbować swoich umiejętności skacząc na piłkach, strzelać z łuku, biec z balonem w kolanach, rzucać piłką do hula holp, pośpiewać na scenie i wiele innych. Każde dziecko, które brało udział w zabawach otrzymało upominki w postaci zabawek, przyborów plastycznych itp.


Projekt współfinansowany przez Urząd Gminy i Miasta Krajenka.
.....

Pierwsze spotkanie z okazji II Turnieju o Topór Danaborskiego odbyło się w Paruszce 5go lipca 2014r.
Do Turnieju przystąpiło 7 drużyn z Gminy i Miasta Krajenka. Rywalizowały ze sobą drużyny z Czajcze-Leśnik, Pogórza, Paruszki, Dolnika, Skórki, Wąsoszek oraz Podróżnej. Każda drużyna liczy 4 osobowy skład. W każdej z miejscowości, w których odbędzie się Turniej drużyny będą musiały przystąpić do czterech zadań sportowych. W Paruszce drużyny brały udział w konkurencjach takich jak: ubieranie koszulki na czas, bieg z balonem, rzut piłeczką oraz musiały przejść tor przeszkód. Każda drużyna starała się jak najlepiej wykonać poszczególne zadania lecz przede wszystkim liczyła się dobra zabawa. Po pierwszych zmaganiach punktacja wygląda następująco:
* Czajcze-Leśnik 13pkt.
* Paruszka 2pkt.
* Podróżna 11pkt.
* Skórka 10pkt.
* Wąsoszki 8pkt.
* Dolnik 13pkt.
* Pogórze 12pkt.

Kiedy zakończył się Turniej, na scenę wszedł zespół CALVADOS, przy którym mieszkańcy wsi Paruszka bawili się do końca imprezy.

Kolejne zmagania krajeńskich wsi odbędą się w Podróżnej, Skórce oraz Augustowie. Finał Turnieju odbędzie się 6 września na Dożynkach Gminnych w Śmiardowie Krajeńskim.


Więcej zdjęć z tego wydarzenia znajdziecie na naszym Facebooku.
.....

Tegoroczny Przegląd odbył się 29 czerwca 201r. na Rynku w Krajence.
W X Przeglądzie Orkiestr Dętych wzięło udział 7 Orkiestr. Mieszkańcy Krajenki mogli usłyszeć:
- Orkiestrę Dętą OSP z Murowanej Gośliny
- Orkiestrę Dęta OSP z Krajenki
- Szamocińską Orkiestrę Dętą
- Orkiestrę Dętą OSP przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Koronowie
- Orkiestrę Dętą Gminy Zławieś Wielka
- Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Lipki i Zakrzewa
- oraz Orkiestrę Dętą OSP ze Złotowa

Orkiestry oceniała komisja w składzie: dr Andrzej Wyderek-przewodniczący komisji, prof. Mariusz Kończal oraz Pani Barbara Gugała - sekretarz komisji konkursowej.
Komisja po dokonaniu analiz arkuszy ocen poszczególnych orkiestr i po uwzględnieniu własnych ocen przyznała następujące miejsca oraz wyróżnienia:
I miejsce - Orkiestra Dęta OSP w Murowanej Goślinnie
II miejsce - Orkiestra Dęta OSP przy MGOK w Koronowie
III miejsce - Orkiestra Dęta OSP w Złotowie

Wyróżnienia:
1) za najlepsze wykonanie utworu polskiego - Orkiestra Dęta OSP w Złotowie
2) za najlepsze wykonanie utworu tradycyjnego - Orkiestra Dęta OSP w Murowanej Goślinie
3) za najbardziej widowiskowy przemarsz - Orkiestra Dęta OSP w Krajence z zespołami tanecznymi "Oleńki"
4) za najlepszy wizerunek orkiestry - Orkiestra Dęta OSP przy MGOK w Koronowie

Podczas obrad jury wystąpili uczestnicy zajęć artystycznych z KOK, prowadzone przez instruktor - Aleksandrę Nowak.

Organizatorzy: Ochotnicza Straż Pożarna w Krajence, KOK
Sponsorzy: Starostwo Powiatowe w Złotowie, ZOW ZOSP RP w Poznaniu

Więcej zdjęć: https://www.facebook.com/pages/Kraje%C5%84ski-O%C5%9Brodek-Kultury/246687522067945?ref=hl
.....

Powitanie Lata w Dolniku odbyło się 28 czerwca 2014r. Imprezę rozpoczęły
konkursy i zabawy dla dzieci i rodziców. Dzieci uczestniczące w konkursach
mogły wygrać nagrody, które ufundowało Sołectwo Dolnik. Dzieci mogły
postrzelać z łuku, przeciągać linę, skakać na piłkach oraz  wziąc udział w wielu innych
konkursach sprawnościowych. Kiedy dobiegł koniec konkursów i zabaw
rozpoczęła się zabawa taneczna z zespołem AS.Więcej zdjęć: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.669059246497435.1073741897.246687522067945&type=1
.....

Strona 1 z 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
Odwiedziny: 93 514  ,